Ημερομηνία: 26/02/2014 14:15

Τα βιβλία Ιστορίας του Γυμνασίου από σήμερα στην «Read Library»

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Read» ανακοινώνει την ψηφιοποίηση στην πλατφόρμα της των βιβλίων ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα βιβλία, «Αρχαία Ιστορία» (Α’ Γυμνασίου), «Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία» (Β’ Γυμνασίου) και «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» (Γ’ Γυμνασίου). Και τα τρία βιβλία είναι σε μορφή e-pub και μπορούν να τύχουν πλήρους επεξεργασίας από τους μαθητές.

Με τις παραπάνω προσθήκες, ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων βιβλίων Γυμνασίου στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Read», ανέρχονται πλέον σε 26. Συνεχίζοντας με γοργούς ρυθμούς, θα ολοκληρώσουμε σύντομα την ψηφιοποίηση των βιβλίων Γυμνασίου και θα προχωρήσουμε αντίστοιχα στις τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

Υπενθυμίζουμε πως η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Read» διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μέσω μίας απλής εγγραφής στην ιστοσελίδα μας.
Τέλος, για τη νέα σχολική χρονιά προγραμματίζεται η έκδοση V2.0 της εφαρμογής, με σημαντικές λογισμικές αναβαθμίσεις και ανάπτυξη νέων εργαλείων διαδραστικότητας και μάθησης.