Ημερομηνία: 28/11/2014 14:01

Τα βιβλία Δημοτικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Read»

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Read» ανακοινώνει την λειτουργία των τριών τάξεων Δημοτικού (Δ’, Ε’,  Στ’). 

Είναι έτοιμα για διάβασμα τα βιβλία:
Δ’ Τάξη:
Θρησκευτικά – Η πορεία μας στη ζωή
Ιστορία – Στα αρχαία χρόνια

Ε’ Τάξη:
Θρησκευτικά – Οι Χριστιανοί στον αγώνα της ζωής
Ιστορία – Στα βυζαντινά χρόνια

Στ’ Τάξη:
Θρησκευτικά – Αναζητώντας την αλήθεια στην ζωή μας
Ιστορία – Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Η ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής συνεχίζει την ψηφιοποίηση των μαθητικών βιβλίων και την δωρεάν διάθεση τους στους μαθητές.

Υπενθυμίζεται πως η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Read» είναι εφαρμογή start up η οποία ψηφιοποιεί τα μαθητικά βιβλία και τα προσφέρει δωρεάν στους μαθητές για διάβασμα σε ασφαλές περιβάλλον στις ταμπλέτες Apple και Android.